Doneer Team Team-Joshua

Team-Joshua

team
 Donatie: € 15 | Van: Heidy : Wij hebben een dochter van 4 jaar met het Turnersyndroom en weten uit ervaringen hoe belangrijk onderzoeken zijn voor de patiënten.
 Donatie: € 20 | Van: Marina laboyrie : Never lose hope
 Donatie: € 200 | Van: Mercantum Medical Care : donatie december 2017
 Donatie: € 25 | Van:
 Donatie: € 25 | Van: Mieke
 Donatie: € 10 | Van:
 Donatie: € 100 | Van: : Betrokkenheid
 Donatie: € 3000 | Van:
 Donatie: € 10647 | Van: : deelopbrengst BBQ-event